card
Антибиотикууд

Цедоксил - Цефалоспорины бүлгийн 1-p эгнээний ууж хэрэглэдэг антибиотик - 10ш

10,900

Найрлага: 

Цефадроксил 500мг

 


Хэрэглэх заалт, арга:

Streptococcus, Staphilococcus болон олон бичил биетнээр үүсгэгдсэн халдвар

Чих, хамар ба хоолойн халдвар

 Уушги ба амьсгалын доод замын халдвар:

Бэлдмэлд мэдрэг үүсгэгчээр үүсгэгдсэн шээсний замын халдвар

Хэрэглэх арга, тун:

500мгХ2удаа

Бэлдмэлийг хоолны дараа усаар даруулж ууна. /5-7 хоног

Эмчийн заалтаар

 

Захиалах

Санал илгээх