card
Бөөр шээсний замын үрэвсэл болон түрүү булчирхайн эм

Цернилтон - Түрүү булчирхайн эмчилгээ - 100ш

81,000

Найрлага: 

Цернитин GBX 3мг

Цернитин Т60 60мг

Graminex Flower Pollen Extract 63мг усанд уусдаг:тосонд уусдаг 20:1 харьцаагаар агуулдаг

 

 


Хэрэглэх заалт, арга:

Архаг түрүү булчирхайн үрэвсэл

Түрүү булчирхайн хоргүй томролоос үүдэн гарах шинж тэмдгүүдийн үед:

Шээс хаагдах

Ойр ойрхон шээх

Дутуу шээх

Шээхэд хүндрэлтэй байх

Шээс тасалдаж гарах

Шээс дусагнах

Хэрэглэх арга, тун:

1-3 шахмалаар өдөрт 3 удаа.

Нас болон шинж тэмдгээс хамаарч тунг өөрчилж болно.

/2,3 сар ууна/

Захиалах

Санал илгээх