Нууцлалын бодлого

  1. Хэрэглэгч https://zuunnast.mn/ вебсайтын бүртгэлд өөрийн мэдээллээ үнэн зөв, тодорхой оруулах үүрэгтэй бөгөөд өөрийн мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцна.
  2. Мэдээлэл буруу оруулснаас үүдэн гарах аливаа асуудлыг Zuunnast.mn хариуцахгүй болно.
  3. Zuunnast.mn вебсайт нь гишүүний мэдээллийг зөвхөн сайтын үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авсан барааг хүргэх, хөнгөлөлт урамшууллын мэдээлэл цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор ашиглана.
  4. Zuunnast.mn нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд ашиглуулахгүй, цааш дамжуулахгүй бөгөөд үйлчилгээний хэрэгцээнээс гадуур аливаа зорилгоор ашиглахгүй болно.
  5. Хэрэглэгч зөвхөн өөрөө хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үгийн нууцлал зэргийг бүрэн хариуцах бөгөөд өөрийн нэвтрэх нэр, нууц кодыг ямар ч тохиолдолд бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.
  6. Zuunnast.mn вэбсайтаас үл хамааран өөрийн мэдээлэл ба нууц үгийг бусдад мэдэгдсэнээс үүссэн хохирол ба хариуцлагыг бид хариуцахгүй болно.

Бүртгэлийн мэдээллийг устгах

  1. Хэрэглэгч  хүссэн үедийн өөрийн бүртгэлийн мэдээллийг устгах боломжтой.
  2. Хэрэв өөрийн мэдээллийг вебсайтын бүртгэлээс устгуулахыг хүсвэл вебсайтад бүртгэлтэй имэйл хаягаасаа устгуулах хүсэлт илгээнэ.
  3. Вебсайтын админ хүсэлтийг хүлээж авсан өдрөөс хойш 1-3 өдрийн дотор хэрэглэгчийн бүртгэл, мэдээллийг устгах болно.

ТАНЫ САГС

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Цахим дэлгүүр рүү очих